Recent Posts

ถ้าระยะที่สองเพิ่มมากขึ้น

มากขึ้นทุกที - ก้อ Groove Riders

ฝันว่าได้มีการปีนป่ายเขาขึ้นที่สูง หมายถึงอะไร (เลขเด็ด)

ฝันเห็นภูเขาเดินขึ้นภูเขา ปีนขึ้นภูเขาสูง เห็นทิวเขา

ฝันได้เห็นบันไดหรือฝันว่าได้ขึ้นบันได (พร้อมเลขเด็ด)

ฝันว่า ได้ปีนต้นไม้หรือฝันว่าได้ขึ้นต้นไม้ (พร้อมเลขเด็ด)

Related Posts
Лукьянов Д. В.