Recent Posts

สิ่งที่แนบไปเป็นสมาชิกของเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่

1วิธีสร้างครึ่งวงกลมด้วย Gsp

035D+6241257+ค+การหาความยาวรอบรูปวงกลม+mathp6+dl57t2

10 การสร้างมุม 30 องศา

การสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส(066)

3.3 คอร์ด : หาจุดศูนย์กลาง

Related Posts
Сорокин Н. В.