Recent Posts

ในการผ่าตัดอวัยวะเพศชาย

Male to Female surgery at Kamol hospital

Izabelle Coimbra, Miss T Brazil 2017, in swimming suit after her Sex Reassignment Surgery

รายละเอียดการแปลงเพศ#นัดผ่า0915363654เฟม

ลูกสาวคนลาว พบคุณหมอธิติ ก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ พี่ตาลดูแลทุกขั้นตอนนะคะ

คุณกรวรรณ จากปทุมธานี เล่าถึงประสบการณ์การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง

Related Posts
Маслов В. В.