Recent Posts

การผ่าตัดในอวัยวะเพศในเด็ก

Eternity Clinic : Shock Wave Therapy การฟื้นฟูรักษาด้วยคลื่นกระแทก

ชายที่ปลูกถ่ายอวัยวะเพศสำเร็จรายแรกของโลก ทำภรรยาท้องแล้ว

ฮือฮาแพทย์อิตาลีผ่าตัดเปลี่ยนหัวได้

หมอฟันช่วยได้ อวัยวะเพศชายติดในประแจ

แอฟริกาใต้ปลูกถ่ายเจ้าโลกสำเร็จ

Related Posts
Самсонов Л. В.