Recent Posts

บนกิ่งจุดเล็ก ๆ บนหัว

[ พิสูจน์ 😅 ] ไม่สระผม แล้วจะเป็นยังไง ? - Hobbyslam

บอกเลยว่าได้ผลจริง!!จบปัญหาหนังศีรษะมัน คัน ลอกเป็นแผ่น ง่ายๆด้วยเปลือกส้ม(Orange peel)

หัวอักเสบเป็นตุ่มหนอง หัวอักเสบเป็นตุ่มคัน

แก้ปัญหาแผลเป็นบนหนังศรีษะให้ผมขึ้นถาวร

มะกรูด แก้อาการคันศรีษะ รังแค ตุ่มบนหัว แก้ปัญหาผมหงอกได้ สมุนไพรไทยที่น่าใช้

Related Posts
Мальцев В. Г.