Recent Posts

การขลิบอวัยวะเพศ

การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธ์เพศชาย-flushing

เซนบอกมันแปลกไป

คลินิกขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายแบบเคลื่อนที่ในยูกันดา

ทำไมผู้ชายอิสลาม ต้องขลิบอวัยวะเพศ - ไทยกระจ่าง

สายตรงสุขภาพ การขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ จำเป็นหรือไม่ ช่วงที่2 15/05/2016

Related Posts
Егоров С. Е.