Recent Posts

ไก่มีขนาดใหญ่และเช่นผู้หญิงตัวเล็ก ๆ

ภาษาไทยย่อยง่าย : การใช้คำว่า "อาทิ เช่น เป็นต้น ได้แก่" โดยนางสาวกาญจนา คงษา

Related Posts
Зверев С. Г.