Recent Posts

ขั้วโลกเป็นสมาชิกที่เล็กที่สุดของ

ฝูงหมีขั้วโลกเหนือบุกล้อมคณะนักวิทยาศาสตร์รัสเซีย

ตะลึง !! พบหมีขั้วโลกเหนืออยู่กลางเมืองชิบูย่า

Polar Bear : หมีโพลาร์ (13 พ.ค.59)

สารคดี หมีขั้วโลกเหนือดินแดนสุดท้าย

Related Posts
Орленко И. П.