Recent Posts

ไก่ขนาดใหญ่ที่มีหัวเล็ก

Masala Dosa & หอมหัวใหญ่

น้องติง1

ตัวอย่าง ต่อ 100 หัว กับปั๊มแรงดันขนาดใหญ่ สำหรับฟาร์มเห็ด ฟาร์มไก่ โรงงาน

ทดสอบเครื่องบดอาหารสัตว์ก่อนส่งมอบค่ะ สนใจสั่งซื้อ โทร.0862346997

Related Posts
Мальцев М. Г.