Recent Posts

เพิ่มสมาชิกสภาเทศบาล

จับสมาชิกสภาเทศบาล จ.ศรีสะเกษ เช่าบ้านเปิดรับแทงหวยใต้ดิน สารภาพทำมาแล้ว 1 ปี

บทบาทสมาชิกสภา อบต1

31มีค59จังหวัดตากอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้าน

ประชุม สภาเทศบาล Part 1

อปท. อบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร อบต

Related Posts
Каменский Ф. Г.