Recent Posts

ศัลยแพทย์ของอวัยวะเพศชาย

ผ่าตัดติดอวัยวะเพศชายรายแรกของสหรัฐฯ

เลาะซิลิโคนเหลวบริเวณหัวเหน่า

คนค้นคน (ศัลยกรรมเเปลงเพศ) ตอน 2

ผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย

มาดูวิธีหลังแปลงเพศทำอ...

Related Posts
Давыденко В. Д.