Recent Posts

ขลิบสมาชิกที่ต่ำกว่า

คลิปเตือนใจพนักงาน!! อย่ามองคนที่ภายนอก แล้วไปดูถูกลูกค้า

*อย่า..ดูถูกคนอื่น...

อย่ากดคนที่ต่ำกว่า เป็นอุทาหรณ์สอนใจคนมั่งมี

อย่าได้กดคนที่ต่ำกว่า

Related Posts
Волохов А. П.