Recent Posts

ฉันเพิ่มขึ้นสมาชิกรีดนม

โคนม:รู้หรือไม่ว่าโคนม 1 ตัวให้น้ำนมได้ 10,000 ก.ก./ตัว/ปี Dairy production contest in Thailand

สูตรอาหารสำหรับโคนมแบบคุณภาพ

นมวัวที่เราทานอยู่ เขารีดจากแม่วัวอย่างไร มาดูกันครับ

วิธีรีดนมโคแบบผ่อนคลาย ได้น้ำนมคุณภาพ

ดูให้รู้...ไป เปลี่ยน โลก : เรียนรู้คนสู้ที่ฟาร์มโคนม สู้จริง สำเร็จจริง 2 (22 มี.ค. 60)

Related Posts
Кошелев М. А.